Karlov

Kostel sv. Mikuláše s horní zvonicí
Původně raně gotický kostel ze 13. století se nachází v místě nejstaršího osídlení Benešova a je zde nejstarší dochovanou stavbou. Po požárech roku 1648 byl obnoven a zbarokizován, dochovala se cenná barokní výzdoba – sochy M. B. Brauna a nástěnné malby I. Raaba.
 
Minoritský klášter
Zřícenina minoritského kláštera je dominantou Karlova. Klášter založil mezi lety 1246–1257 staroboleslavský probošt Tobiáš z Benešova. Klášter byl postupně rozšiřován a po požárech obnovován. V roce 1420 byl společně s celým městem vypálen husity. K úplnému zničení stavby došlo až ve třicetileté válce. Do dnešních dnů se dochovalo jen vysoké torzo pětibokého kněžiště. Před zříceninou naleznete bronzovou maketu, která znázorňuje  historickou zástavbu Benešova s původním vzhledem minoritského kláštera ze 14. století.
 
Dolní zvonice
V dnešní zděné podobě pochází z roku 1834. Původní dřevěná zvonice je v písemných pramenech připomínána k roku 1627. Ve zvonici je zavěšen gotický zvon „Ave Maria“ od mistra Rudgera z roku 1322, který náleží k nejstarším v Čechách. Vyzvání u příležitosti významných událostí.

Copyright 2011 Benešov
Design Free joomla templates, připraveno v redakčním systému Joomla | Webové stránky byly pořízeny za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.