Městské hřbitovy

Na benešovských hřbitovech je pochováno mnoho významných osobností, např. básník a prozaik Karel Nový, Prof. František V. Mareš – význačný představitel slovanských studií, štábní kapitán Josef Volf, který zajišťoval ochranu prezidentů T. G. Masaryka a E. Beneše, z výtvarníků např. L. Šíma, V. Antušek, V. Cidlinský.  

V sousedství městských hřbitovů se nachází také nový židovský hřbitov. Zde se pohřbívalo do 2. světové války, nachází se zde hrob 13 francouzských vězňů ze železničního transportu roku 1945. Součástí hřbitova je židovský památník, který původně sloužil jako modlitebna, roku 1955 zde byla zřízena stálá expozice na památku benešovských židovských občanů padlých, umučených a popravených za 2. světové války. Starý židovský hřbitov je volně přístupný, nachází se v ulici Nová Pražská.

Copyright 2011 Benešov
Design Free joomla templates, připraveno v redakčním systému Joomla | Webové stránky byly pořízeny za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.