Vrch Tuškov

Z vrchu Tuškov byl tehdy hrad Konopiště v 15. a 17. století ostřelován během obléhání. Toto místo je historicky využíváno k zahajování a ukončování lovu, je zde dřevěný altán s výhledem na zámek Konopiště a kostel na Chvojně.
V okolním konopišťském zámeckém parku byl vytvořen systém cest s výhledy na přírodní scenérie a průhledy na zámek, vše doplnila sochařská výzdoba. Parkem vedou 3 naučné stezky – Příroda a historie konopišťského zámeckého parku, Pod stromy a Lesní stezka Ferdinanda d´Este.

Copyright 2011 Benešov
Design Free joomla templates, připraveno v redakčním systému Joomla | Webové stránky byly pořízeny za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.