Vila poručíka Hellera "Katuška"

Vila byla postavena roku 1894 podle návrhu známého benešovského stavitele Marcela Dusila, slučujícího historizující a secesní stylové prvky, na bývalé reprezentační Zámecké třídě. Traduje se, že majitel vily, poručík 102. pěšího pluku Karl Heller, chtěl celkovou formou stavby s věží oslovit majitele zámku Konopiště, kteří tudy projížděli z benešovského nádraží. Jméno "Katuška" získala po manželce jednoho z majitelů Antonína Kužela. Vila často měnila své majitele, kteří ji byli nuceni z tragických pohnutek prodávat. Za druhé světové války zde sídlilo nacistické gestapo, byli zde brutálně vyslýcháni čeští vlastenci. Z těchto důvodů se vile také říká "Prokletá".

Copyright 2011 Benešov
Design Free joomla templates, připraveno v redakčním systému Joomla | Webové stránky byly pořízeny za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.