Zámek Konopiště

Hrad Konopiště byl pravděpodobně založen ve 13. století pražským biskupem Tobiášem z Benešova po vzoru francouzských kastelů.  Během sedmisetleté historie Konopiště postupně vlastnilo 12 šlechtických rodů. Po vymření Benešoviců přešlo panství na celých 275 let do rukou Šternberků. Hodějovští z Hodějova přestavěli hrad na  pohodlné renesanční sídlo. Barokní podobu dal Konopišti rod Vrtbů, který vlastnil zámek po celé tři generace. Vrtbové přenechali barokní rezidenci Lobkowiczům, kteří pod tíhou hospodářské krize zchátralé panství prodali. Novým a nejvýznamnějším vlastníkem zámku Konopiště se stal roku 1887 arcivévoda F. F. d´Este, budoucí následník rakousko-uherského císařského trůnu. Arcivévoda nechal zámek přestavět v historizujícím slohu na honosné reprezentativní sídlo. Na zámku naleznete i medvědí výběh.

Copyright 2011 Benešov
Design Free joomla templates, připraveno v redakčním systému Joomla | Webové stránky byly pořízeny za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.