Přírodní divadlo Konopiště

Přírodní divadlo se nachází v konopišťském zámeckém parku, bylo vystavěno v roce 1964, jeho scénu na samém začátku využívalo i Národní divadlo. V současné době se zde pořádají v letních měsících koncerty všech hudebních žánrů a operní představení.

Zámecký park začal být vysazován již v období rodu Vrtbů, ale jeho nebývalý rozvoj nastal po roce 1887, kdy zdejší panství koupil F. F. d´Este. Budování parku probíhalo podle projektů zahradnických odborníků Josefa Mössmera a Karla Rozínka. 
 
Růžová zahrada vznikla v letech 1888–1889 v jihovýchodní dolině pod zámkem jako rozárium, odtud nese svůj název. Byly tu vysazovány vzácnější druhy růží, v té době bylo v zahradě asi 200 druhů. Součástí zahrady je velký skleník, kde se od dob arcivévody pěstují palmy.

 

Copyright 2011 Benešov
Design Free joomla templates, připraveno v redakčním systému Joomla | Webové stránky byly pořízeny za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.