Nádraží českých drah-Císařský salónek

Historie areálu železniční stanice je spjata s výstavbou tratě z Českých Budějovic do Prahy. Původní jižní část železniční stanice byla postavena v roce 1872, první budova nádraží byla otevřena v září roku 1881, kdy trať končila v Čerčanech. V prosinci téhož roku byl dostavěn most přes Sázavu a železnice byla zprovozněna až do Prahy. Severní část s halou pokladen a čekárnou byla přistavěna koncem 90. let 19. století.
Při přístavbě severní části byl také včleněn do prostoru mezi oběma budovami tzv. císařský salonek. Salonek sloužil jako luxusní čekárna F. F. d´Este. Dal ho postavit také proto, že na benešovském nádraží vítal významné návštěvy, např. císaře Františka Josefa I. nebo císaře Viléma II. Celá nádražní budova je kulturní památkou chráněnou státem.

Copyright 2011 Benešov
Design Free joomla templates, připraveno v redakčním systému Joomla | Webové stránky byly pořízeny za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.