Masarykovo náměstí - informační centrum

Radnice
Budova pochází ze 17. století. V roce 1995 byl dům podle návrhu pražského architekta Josefa Pleskota z větší míry přestavěn a rozšířen do nynější podoby. Přestavba byla oceněna „Grand Prix“ obce architektů za rok 1995.
 
Turistické informační centrum
Turistické informační centrum poskytuje informace o kulturních památkách a přírodních atraktivitách v Benešově a okolí, o možnostech ubytování a stravování, o možnostech využití volného času. Nabízí také prodej pohledů, map a dalších suvenýrů. Zde si můžete vyzvednout také herní plán dětské naučné stezky „S medem za medvědem“, která vás zavede až na zámek Konopiště nebo materiály pro stezku „Za Habsburky do Benešova a okolí“.
 
Budova okresního soudu
Tento dům byl původně radnicí města, první zmínka je doložena z roku 1599. Budova s věží byla dostavěna roku 1820, v závěru 19. století byl dům zvýšen o druhé patro a fasáda upravena v dobovém novorenesančním slohu. Ve věži jsou umístěny dva bicí cimbály z první poloviny 17. století, které jako jediné v městě oznamují každou čtvrthodinu.

Kostel sv. Anny s piaristickou kolejí
Jedná se o barokní kostel s půdorysem řeckého kříže, který byl postaven počátkem 18. století spolu s piaristickou kolejí podle projektu významného italského architekta G. B. Alliprandiho. Piaristé, známí šířením vědy a kultury, z Itálie přinesli středoškolské vzdělání. Mimo učeben se v koleji nacházela knihovna, refektář i místnosti pro ubytování studentů a učitelů. Křídla koleje uzavírá Rajský dvůr se slunečními hodinami a studnou.

Copyright 2011 Benešov
Design Free joomla templates, připraveno v redakčním systému Joomla | Webové stránky byly pořízeny za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.